Respect voor intellectueel eigendom

Stylelandia is een creatief collectief dat is gebouwd op respect voor artiesten en hun intellectuele eigendomsrechten, evenals de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Stylelandia heeft een zero-tolerantiebeleid voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Daarom vragen we onze artiesten om te onthouden dat ze elke keer dat ze inhoud uploaden naar Stylelandia.

Leden zijn dus verplicht om werken te uploaden die op geen enkele manier inbreuk maken op het auteursrecht, beeldrechten, morele rechten, publiciteitsrechten, privacyrechten of enig ander recht van een persoon of derde partij, of in strijd zijn met enige wet of gerechtelijke of overheidsbevel. In eenvoudige bewoordingen is het tegen de wet om andermans werken te stelen en door te geven als hun eigen werk.

Stylelandia respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om snel te reageren op elke claim dat inhoud die op de site is geplaatst inbreuk maakt op het auteursrecht of andere inbreuk op intellectueel eigendom van een persoon. Als u te goeder trouw van mening bent dat enige inhoud of producten die via Stylelandia beschikbaar worden gesteld inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, kunt u hier een kennisgeving van vermeende inbreuk indienen.