Disclaimer

StyleLandia / Multiporium heeft de informatie die te vinden is op de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Inhoud StyleLandia een Multiporium concept website.

StyleLandia/ Multiporium besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website www.stylelandia.nl (“de Website”). Desondanks is het mogelijk dat er onverhoopt op de Website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruik maken van gegevens en informatie op de Website geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

StyleLandia / Multiporium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden. Tevens wordt er geen aansprakelijkheid aanvaardt bij schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet door de StyleLandia worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar de Website zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Website www.StyleLandia.nl is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.

Aard van de informatie

De door StyleLandia, op de Website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, met uiterste zorgvuldigheid opgesteld en ook aan wijzigingen onderhevig.

Aard van Internet

Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden.de StyleLandia / Multiporium is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door StyleLandia / Multiporium of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de Website.

Nederlands recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.  Zodoende worden geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.